Krokusvakantie - Maandag 12 Februari t/m Zaterdag 17 Februari
Paasweekend - Zaterdag 31 Maart t/m Maandag 2 April
Weekend 1 Mei - Zaterdag 28 April t/m Dinsdag 1 Mei
H.Hemelvaart - Donderdag 10 Mei t/m Zaterdag 12 Mei
Pinksteren - Zaterdag 19 Mei t/m Maandag 21 Mei
Bouwverlof - Maandag 9 Juli t/m Zaterdag 28 Juli
Woensdag 15 Augustus
Allerheiligen - Donderdag 1 November t/m Zaterdag 3 November
Wapenstilstand - Zaterdag 10 November
Kerstvakantie - Maandag 24 December 2018 t/m Zaterdag 5 Januari 2019